ฤดูฝน ช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม

ช่วงฤดูฝน จะเป็นอีกช่วงที่มีผลไม้ออกผลมากมาย มีผลไม้ที่กินได้ทุกเพศทุกวัยอย่างกล้วย และยังมีผลไม้รสชาติอร่อยเลิศอีกมากมาย และผลไม้ตามฤดูกาลนี้ก็คือ…

  • เดือนมิถุนายน: มังคุด กระท้อน มะละกอสุก
  • เดือนกรกฎาคม: กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า ส้มโอ มะยม แตงไทย อ้อย ฝรั่ง น้อยหน่า
  • เดือนสิงหาคม: ลำไย ส้มโอ
  • เดือนกันยายน: มะเฟือง ลางสาด มะกอก
  • เดือนตุลาคม: ส้มเขียวหวานขนุน มันแกว มะขามป้อม สาเก